کدبازان

فروش انواع لامپ های هالو کاتد

فروش HPLC | فروش دستگاه HPLC | خرید دستگاه HPLC | دستگاه HPLC دست دوم

فروش تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته | HPLC | GC | LC/MS/MS | GC/MS/MS | Atomic Absorption | HPLC دست دوم | فروش دستگاه HPLC

فروش hplc واترز 2795

فروش انواع لامپ هالو کاتد

فروش انواع لامپ های هالو کاتد

لامپ های HOLLOW CATHODE اصولا در ابزارهای اندازه گیری جهت طیف سنجی جذب اتمی AAS مورد استفاده قرار می گیرند.ما لامپهائی را عرضه می کنیم که هدف از طراحی آنها پاسخوئی به تقاضای موجود در زمینه منابع طیفی خطی با کارائی بهینه است.عرض کم رشته برای به حداکثر رساندن حساسیت شیمیائی و ایجاد حالت خطی در نظر گرفته می شود که باعث انتشار نور با شدت بالا و تحت جریان توصیه شده و با نسبت اندک S/N می شود.

ما لامپ های HOLLOW CATHODE را در انطباق با اسپکتروفتومترها یا طیف نور سنج های جذب اتمی تدارک می بینیم که دارای لامپ های کدگذاری شده تک جزئی یا چند جزئی 1.5 inch 37 mm می باشند.از لامپ های کدگذاری شده داده ای برای ابزارهای Agilent/varian استفاده به عمل می آید و از لامپ های Thermo Fisher و لامپ های 2 inch/51mm برای ابزارهای perkin Elmer استفاده به عمل می آید.

ما لامپ های خود را کاملا ضمانت کرده و هر لامپ به صورت منفرد تست می شود تا از کارائی بهینه آن در ابزار شما اطمینان حاصل شود.کنترل کیفی دقیق تضمین کننده سطوح بالای استاندارد برای پایائی،شدت و خلوص طیفی تمامی لامپ های تولید شده می باشد.

کاربردها:

• طیف سنجی جذب اتمی

• طیف سنجی فلوروسانس اتمی

• میزان ساز لیزر طول موج چند گانه

• تثبیت خروجی لیزر(تاثیرات اپتوگالوانیک)

ویژگی ها:

• جزء کاتدی با خلوص بالا یا بار مناسب جهت به حداقل رساندن تداخلات طیفی

• حلقه آندی متمرکز و عایق کاتدی

• احاطه شده توسط شیشه شفاف uv و کوارتزی

• گرم شدن سریع و انتشار امواج پایا

• انتشار شدید امواج تحت جریان های عملیاتی پایین

• طول عمر عملیاتی بالا،حفظ مواد مصرفی

• 70 لامپ تک جزئی

• فیلتر گازی در دسترس نئون ارگون زنون کریپتون

• دسترسی چند جزئی

فروش لامپ هالو کاتد , فروش لامپ جذب اتمی , لامپ اتمیک , hollow cathode lamp